Lietuvos nacionaldemokratų partija


 

 

2009.01.24.
Po 2008 m. gruodžio 6 d., Šiauliuose įvykusios Tautinių jėgų konferencijos ,,Tautos jėga vienybėje“, siekiant, kad tautinė vienybė būtų ne tik simboliškai deklaruojama ir propaguojama, o realiai įgyvendinama darbais – žengtas labai svarbus Nacionaldemokratų Partijos žingsnis. Lietuvos Nacionaldemokratų Partija po 2009 m. sausio 3 d., įvykusios konferencijos ir 2009 m. sausio 24 d., įvykusio suvažiavimo, balsų dauguma priėmė galutinį sprendimą – susijungti su Vieninguoju Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdžiu bei vadovautis Sąjūdžio programa ir įstatais.


2007.06.17.
Birželio 17d. įvykusiame Lietuvos nacionaldemokratų partijos
suvažiavime LNDP pirmininku išrinktas Žilvinas Razminas.

 

 

© 2007, www.lndp.lt